Categories

Cykliczne śniadania z E.Wedel

Cykliczne śniadania w firmie są wydarzeniem, które bardzo dobrze wpływa na atmosferę w pracy. Luźny charakter spotkania pozwala na wymienianie się doświadczeniami, wiedzą i swobodną wymianę opinii pomiędzy Zarządem, a pracownikami. Wspólne śniadania tworzą wspólną przestrzeń, dzięki której możemy lepiej się poznać i łatwiej zrozumieć. W dzisiejszej dobie komunikacji elektronicznej tym cenniejsze są wspólne spotkania na żywo.

Organizowane przez nas cykliczne śniadania dla E. Wedel odbywają się w małych komfortowych grupach. Różnorodna i duża grupa pracowników może cieszyć się śniadaniami zorganizowanymi w małych i przyjacielskich gronach.

Spotkania śniadaniowe są często tematyczne i dopasowane do aktualnych potrzeb. Do każdego ze spotkań dopasowane jest odpowiednie miejsce oraz przeprowadzane są krótkie warsztaty integracyjne. Przykładem będzie tutaj śniadanie specjalne połączone ze świętowaniem Dnia Kobiet czy też innymi okazjami do celebrowania w firmie. Innym przykładem będzie śniadanie dedykowane najmłodszym pracownikom firmy w towarzystwie E. Wedel CEO Macieja Hermana.

Share