Categories

Cykliczne śniadania z E.Wedel

Cykliczne śniadania w firmie są wydarzeniem, które bardzo dobrze wpływa na atmosferę w pracy. Luźny charakter spotkania pozwala na swobodną wymianę doświadczeniami, wiedzą oraz opiniami pomiędzy Zarządem, a pracownikami. Wspólne śniadania tworzą wspólną przestrzeń, dzięki której możemy lepiej się poznać i łatwiej zrozumieć. W dzisiejszej dobie komunikacji elektronicznej tym cenniejsze są takie spotkania na żywo.

Organizowane przez nas cykliczne śniadania dla E. Wedel odbywają się w małych komfortowych grupach. Za każdym razem inna grupa pracowników może cieszyć się porankami zorganizowanymi w małych i przyjacielskich gronach.

Spotkania śniadaniowe są często tematyczne i dopasowane do aktualnych potrzeb. Do każdego ze spotkań wybierane jest odpowiednie miejsce oraz przeprowadzane są krótkie warsztaty integracyjne. Zorganizowaliśmy już śniadanie specjalne połączone ze świętowaniem Dnia Kobiet oraz śniadanie dedykowane najmłodszym pracownikom firmy w towarzystwie E. Wedel CEO Macieja Hermana.