Categories

Impel

Animacje zostały wykonane do specjalnego tanecznego show, i uświetniły coroczną galę podsumowującą Impel. Całość dynamiki filmów została zsynchronizowana z układem tanecznym, który został przygotowany na potrzeby wyróżnienia osób w danych kategoriach.