Categories

Silni Razem. Impel

Kolejny film dla grupy Impel to z jednej strony sentymentalna podróż do początku historii firmy i ludzi którzy ją tworzą i tworzyli, z drugiej zaś rzucenie wyzwania dnia jutrzejszego. Naszego widza zbieramy do różnych zakątków kraju i nie tylko, pokazujemy  przeszłość, cele i środki do których zmierzamy.  Konkluzja jest jedna: razem jesteśmy silni i możemy znacznie więcej.