Categories

Battle of Berlin’45. Niecodzienny projekt dla Berlińskiego Kunst Werke

  • Opracowanie koncepcji i pomysłu na wydarzenie
  • Zaprojektowanie i przygotowanie strony projektu
  • Przygotowanie i produkcja materiałów promocyjnych, w tym spotu promującego
  • Stworzenie strategii promocyjnej w Social Mediach i jej komunikacja
  • Pozyskanie patronów medialnych i sponsorów wydarzenia
  • Opracowanie i zrealizowanie kampanii medialnej w mediach ogólnokrajowych i Internecie