Categories

#Od Ziarna do Giganta. Komunikacja wewnętrzna dla Lotte Wedel

  • Opracowanie strategii komunikacji wewnętrznej dla pracowników działu sprzedaży
  • Opracowanie koncepcji kreatywnej, key visual oraz materiałów informacyjnych
  • Stworzenie filmów korporacyjnych o tematyce motywacyjnej
  • Przygotowanie i zrealizowanie 3 eventów w ramach komunikacji
  • Stworzenie dedykowanej WWW do komunikacji z pracownikami